Podpor našu stránku, cenou jednej šálky kávy. Ďakujeme!

Ko-Fi Logo

Extra výzva pre skutočných vytrvalcov!

1.-2. júla 2023 sa uskutočnia jednorázové 12 a 24 hodinové preteky pre jednotlivcov aj tímy. Je to výzva pri ktorej nezáleží len na sile a kondičke, ale hlavne na vytrvalosti a vhodnom rozložení síl.
Súťaží sa na 100 a 200 km tratiach, pričom 100km sa počíta za jedno a 200km za dve kolá.
Poď a ukáž, koľko kôl najazdíš!
Prečítaj si podrobnosti:

PROPOZÍCIE:

MIESTO KONANIA: Komárno, Reštaurácia SISTAG

TERMÍN: sobota 1.-2.7.2023

TRAŤ: okruhy instantnej cyklotúry „Komárňanská stovka“

OBČERSTVENIE: v priestore štartu je zabezpečené: ovocie, müsli, keksy, iontový nápoj. Pre 12HOD večera, pre 24HOD obed a večera. Okrem nich je možnosť zakúpenia iných teplých jedál v priestore Štart-Cieľ. Nocľah, ani občerstvenie na trati pre účastníkov nie sú zabezpečené.

INFORMÁCIE: https://www.facebook.com/100KOMcom  mail: hello@100kom.com  tel.:0948 045115, alebo osobne v predajni  PIKO-BIKE.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

24HOD

01.07.2023
9.00-9.45 Registrácia, prevzatie štartových čísiel
9.50 Spoločná inštruktáž
10.00 Štart 24HOD

02.07.2023
10.00 Ukončenie pretekov 24HOD
najneskôr o 12.00 Vyhlásenie výsledkov

***********************

12HOD

01.07.2023
11.00-11.45 Registrácia, prevzatie štartových čísiel
11.50 Spoločná inštruktáž
12.00 Štart 12HOD
24.00 Ukončenie pretekov 12HOD

02.07.2023
cca 12.00 Vyhlásenie výsledkov

ŠTARTOVNÉ:
Pre 24HOD:

30,- € pri platbe do 31.03.2023

40,- € pri platbe do 15.06.2023

50,- € pri platbe od 16.06.2023

70,- € pri platbe na mieste.

Pre 12HOD:

20,- € pri platbe do 31.03.2023

25,- € pri platbe do 15.06.2023

30,- € pri platbe od 16.06.2023

50,- € pri platbe na mieste.

Registrácia je platná až úhradou štartovného u organizátora.
Platba je možná v hotovosti v predajni bicyklov PIKO-BIKE, Komárno, Meštianska 3018, prevodom na účet SK76 7500 0000 0040 2795 3651 var.symbol: meno a rok narodenia účastníka, alebo cez Pay Pal. Zaplatené štartovné nie je možné vrátiť, ani prepísať na inú osobu.

PRIHLÁŠKY: Do súťaže sa možno prihlásiť len on-line na stránke www.100kom.com.
Zloženie členov družstva je ľubovoľné bez rozdielu pohlaví a veku. Pre 12HOD môžu byť max. 2 členné, pre 24HOD max. 4 členné. Každý člen družstva sa registruje individuálne a do poznámky uvedie názov svojho družstva.

POKYNY K SÚŤAŽI:

Preteky začínajú v sobotu 01.07.2023. o 10.00 pre 24HOD a o 12.00 pre 12HOD odkrytím  štartovného QR kódu. Jeho načítaním sa účastníci môžu odštartovať v ľubovoľnom čase a poradí. Počas každého kola musí účastník načítať všetky QR kódy na všetkých kontrolných stanovištiach okruhu. Za úspešne ukončené kolo sa považuje len kolo, v ktorom má účastník načítané všetky QR kódy a jeho výsledok sa zobrazí v systéme 100kom.  Po ukončení kola je potrebné prihlásiť sa na ďalšie kolo a po tomto úkone možno odštartovať na ďalšie kolo v ľubovoľnom čase opätovným načítaním štartového QR kódu. Pri pretekoch družstiev môže byť na trati vždy len jeden člen družstva. Ďalší člen družstva môže odštartovať až po dokončení kola predošlého člena, načítaním FINISH – QR kódu.

Kolo, ktoré je dokončené po ukončení pretekov, ( o 24.00 – 12HOD a o 10.00 – 24HOD ), sa nepovažuje za celé. V tomto prípade sa počíta vzdialenosť na poslednom kontrolnom bode, z ktorého bol riadne odoslaný QR kód. Víťazom sa stáva účastník z najvyšším počtom  dokončených kôl. V prípade ich zhodného počtu rozhoduje dosiahnutá vzdialenosť v poslednom, nedokončenom  kole. V prípade takejto zhody rozhoduje celkový čas jazdy (súčet časov všetkých dokončených kôl a čas po posledný QR kód).

Jazdiť možno ako na 100 km, tak aj na 200 km trati, pričom prvá sa počíta za jedno- a druhá za dve kolá. Ak účastník prejde 200 aj 100 kilometrovú trať, okrem iného splní podmienku zisku zlatej 100kom medaile. Súčasne môžete teda zabojovať aj o túto výzvu.

Upresnenie pokynov bude súčasťou spoločnej inštruktáže uvedeného v časovom harmonograme!

KATEGÓRIE:
JEDNOTLIVCI: Bez vekových kategórií, len kategórie ŽENY a MUŽI.
DRUŽSTVÁ: Bez kategórií.

VŠEOBECNÉ POKYNY:
Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť! Za prípadné zranenia, technické problémy s bicyklom, ani za škody vzniknuté, alebo spôsobené účastníkom, organizátor súťaže nezodpovedá! Trať pretekov prechádza z prevažnej časti po riadnej cestnej komunikácii v plnom prevoze, preto je potrebné v týchto častiach dodržiavať pravidlá cestnej premávky, ( zákon č.8/2009 z.z.). Riadne upevnená, nasadená prilba je povinná po celej trati !
Na celej trati je zakázané vzájomné tlačenie, ťahanie, ťahanie motorovými vozidlami, ani používanie sprievodného vozidla.
Smer jazdy a trať je striktne daná (viď mapu, možnosť načítania GPX trate). Žiadna odchýlka od danej trate nie je povolená a bude penalizovaná! Na trati je niekoľko traťových komisárov, ktorí robia námatkové kontroly na trati.
V prípade porušenia vyššie uvedených pokynov budú hriešnici z pretekov vylúčení.
Protesty možno podávať písomne, max. 10 minút po príchode do cieľa a zložení kaucie 10,-€. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu!

VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA:
Odoslaním osobných údajov  vyjadrujem svoj súhlas so všeobecnými pokynmi pretekov a zaväzujem sa k dodržiavaniu propozícií a pokynov usporiadateľa. Dobrovoľne súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. a ich použitím na potreby týchto pretekov v rozsahu všetkých polí formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov na web stránkach prevádzkovateľa a na web stránkach jeho zmluvných partnerov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín. Zároveň súhlasím so zverejnením mojich fotografii, videí z pretekov a ich využitím na marketingové, reklamné a propagačné účely. Súhlasím, aby moja e-mailová adresa bola usporiadateľmi a organizátormi pretekov použitá na marketingové účely aj na posielanie informačných e-mailov o novinkách z jednotlivých pretekov. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. dávam tento súhlas pre usporiadateľa a prevádzkovateľa: predajňa bicyklov PIKO-BIKE IČO: 22710353.

Zaregistrovať sa arrows

Vaše osobné údaje budú použité na spracovanie vašej objednávky, podporu vašich skúseností na tejto webovej stránke a na iné účely opísané v našich pravidlá ochrany súkromia.

alebo sa zaregistruj pomocou

Prihlásenie arrows

alebo sa prihlásť s pomocou

Get new password arrows

Stratili ste heslo? Prosím, zadajte používateľské meno, alebo e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme odkaz pre vytvorenie nového hesla.