Podpor našu stránku, cenou jednej šálky kávy. Ďakujeme!

Ko-Fi Logo

Extra výzva pre skutočných vytrvalcov!

29.-30.júna 2024 sa uskutoční 3.ročník jednorázových, 12 a 24 hodinových pretekov pre jednotlivcov. Je to výzva pri ktorej nezáleží len na sile a kondičke, ale hlavne na vytrvalosti a vhodnom rozložení síl.
Súťaží sa na 100 a 200 km tratiach, pričom 100km sa počíta za jedno a 200km za dve kolá.
Poď a ukáž, koľko kôl najazdíš! POZOR! Limitovaný počet, max. 30 účastníkov!

PROPOZÍCIE:

MIESTO KONANIA: Komárno, Reštaurácia SISTAG

TERMÍN: sobota 29.-30.jún 2024

TRAŤ: okruhy instantnej cyklotúry „Komárňanská stovka“

OBČERSTVENIE: v priestore štartu je zabezpečené: ovocie, müsli, keksy, iontový nápoj. Pre 12HOD večera, pre 24HOD obed a večera. Okrem nich je možnosť zakúpenia iných teplých jedál v priestore Štart-Cieľ. Nocľah, ani občerstvenie na trati pre účastníkov nie sú zabezpečené!

INFORMÁCIE: https://www.facebook.com/100KOMcom  mail: hello@100kom.com  tel.:0948 045115, alebo osobne v predajni  PIKO-BIKE.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

24HOD

29. júna 2024
8.00-8.45 Registrácia, prevzatie štartových čísiel
8.50 Spoločná inštruktáž
9.00 Štart 24HOD

02.07.2023
9.00 Ukončenie pretekov 24HOD
cca 10.00 (Po dojazde posledného pretekára ) Vyhlásenie výsledkov

***********************

12HOD

29. júna 2024
9.00-9.45 Registrácia, prevzatie štartových čísiel
9.50 Spoločná inštruktáž
10.00 Štart 12HOD
22.00 Ukončenie pretekov 12HOD

02.07.2023
cca 10.00
(Po dojazde posledného pretekára ) Vyhlásenie výsledkov

 

ŠTARTOVNÉ:
Pre 24HOD:

30,- € pri platbe do 31.03.2024

40,- € pri platbe do 15.06.2024

50,- € pri platbe od 16.06.2024

70,- € pri platbe na mieste.

Pre 12HOD:

20,- € pri platbe do 31.03.2024

25,- € pri platbe do 15.06.2024

30,- € pri platbe od 16.06.2024

50,- € pri platbe na mieste.

Registrácia je platná až úhradou štartovného u organizátora.
Platba je možná v hotovosti v predajni bicyklov PIKO-BIKE, Komárno, Meštianska 3018, prevodom na účet SK76 7500 0000 0040 2795 3651 var.symbol: meno a rok narodenia účastníka, alebo cez Pay Pal. Zaplatené štartovné nie je možné vrátiť, ani prepísať na inú osobu.

PRIHLÁŠKY: Do súťaže sa možno prihlásiť len on-line na stránke www.100kom.com.

VŠEOBECNÉ POKYNY:

Preteky začínajú v sobotu 29.06.2024. o 9.00 pre 24HOD a o 10.00 pre 12HOD odkrytím  štartovného QR kódu. Jeho načítaním sa účastníci môžu odštartovať v ľubovoľnom čase a poradí. Počas každého kola musí účastník načítať všetky QR kódy na všetkých kontrolných stanovištiach okruhu. Za úspešne ukončené kolo sa považuje len kolo, v ktorom má účastník načítané všetky QR kódy a jeho výsledok sa zobrazí v systéme 100kom.  Po ukončení kola je potrebné prihlásiť sa na ďalšie kolo a po tomto úkone možno odštartovať na ďalšie kolo v ľubovoľnom čase opätovným načítaním štartového QR kódu.

Kolo, ktoré je dokončené po ukončení pretekov, ( po 22.00 – 12HOD a po 9.00 – 24HOD ), sa nepovažuje za celé. V tomto prípade sa počíta vzdialenosť na poslednom kontrolnom bode, z ktorého bol riadne odoslaný QR kód. Víťazom sa stáva účastník z najvyšším počtom  dokončených kôl. V prípade ich zhodného počtu rozhoduje dosiahnutá vzdialenosť v poslednom, nedokončenom  kole. V prípade takejto zhody rozhoduje celkový čas jazdy (súčet časov všetkých dokončených kôl a čas po posledný QR kód).

Jazdiť možno ako na 100 km, tak aj na 200 km trati, pričom prvá sa počíta za jedno- a druhá za dve kolá. Ak účastník prejde 200 aj 100 kilometrovú trať, okrem iného splní podmienku zisku zlatej 100kom medaile. Súčasne môžete teda zabojovať aj o túto výzvu.

Upresnenie pokynov bude súčasťou spoločnej inštruktáže uvedeného v časovom harmonograme!

KATEGÓRIE:
JEDNOTLIVCI: Bez vekových kategórií, len kategórie ŽENY a MUŽI.

VŠEOBECNÉ POKYNY:
Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť! Za prípadné zranenia, technické problémy s bicyklom, ani za škody vzniknuté, alebo spôsobené účastníkom, organizátor súťaže nezodpovedá! Trať pretekov prechádza z prevažnej časti po riadnej cestnej komunikácii v plnom prevoze, preto je potrebné v týchto častiach dodržiavať pravidlá cestnej premávky, ( zákon č.8/2009 z.z.). Riadne upevnená, nasadená prilba je povinná po celej trati !
Na celej trati je zakázané vzájomné tlačenie, ťahanie, ťahanie motorovými vozidlami, ani používanie sprievodného vozidla.
Smer jazdy a trať je striktne daná (viď mapu, možnosť načítania GPX trate). Žiadna odchýlka od danej trate nie je povolená a bude penalizovaná! Na trati je niekoľko traťových komisárov, ktorí robia námatkové kontroly na trati.
V prípade porušenia vyššie uvedených pokynov budú hriešnici z pretekov vylúčení.
Protesty možno podávať písomne, max. 10 minút po príchode do cieľa a zložení kaucie 10,-€. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu!

VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA:
Odoslaním osobných údajov  vyjadrujem svoj súhlas so všeobecnými pokynmi pretekov a zaväzujem sa k dodržiavaniu propozícií a pokynov usporiadateľa. Dobrovoľne súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. a ich použitím na potreby týchto pretekov v rozsahu všetkých polí formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov na web stránkach prevádzkovateľa a na web stránkach jeho zmluvných partnerov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín. Zároveň súhlasím so zverejnením mojich fotografii, videí z pretekov a ich využitím na marketingové, reklamné a propagačné účely. Súhlasím, aby moja e-mailová adresa bola usporiadateľmi a organizátormi pretekov použitá na marketingové účely aj na posielanie informačných e-mailov o novinkách z jednotlivých pretekov. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. dávam tento súhlas pre usporiadateľa a prevádzkovateľa: predajňa bicyklov PIKO-BIKE IČO: 53066961.

Zaregistrovať sa arrows

Vaše osobné údaje budú použité na spracovanie vašej objednávky, podporu vašich skúseností na tejto webovej stránke a na iné účely opísané v našich pravidlá ochrany súkromia.

alebo sa zaregistruj pomocou

Prihlásenie arrows

alebo sa prihlásť s pomocou

Get new password arrows

Stratili ste heslo? Prosím, zadajte používateľské meno, alebo e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme odkaz pre vytvorenie nového hesla.